Rechtmatigheid

Gemeenten dienen jaarlijks begroting- en verantwoordingsstukken op te stellen ook voor het sociaal domein. Onderdeel hiervan is de rechtmatigheidstoets door middel van een zogeheten “materiele controle” die o.a. de levering van de gecontracteerde zorg controleert. Vertigo Auditing houdt zich specifiek bezig met deze materiele controle in het sociale domein. Hiertoe heeft zij met experts en met de gemeenteprotocollen ontwikkeld die op gestandaardiseerde wijze inzicht geven in de mate van rechtmatig handelen.

Doelmatigheid

Voor de gemeenten is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in de mate van doelrealisatie. Inzicht in de onderlinge verschillen in kwaliteit van zorgverleners is noodzakelijk voor gemeenten om te kunnen sturen op kwaliteit. De mate waarin zorgaanbieders hun beoogde resultaten behalen is een goede indicator van kwaliteit. Deze gegevens stelt de gemeenten in staat om onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot strategie, risico’s en contractmanagement. Vertigo Auditing levert u de kwalitatieve sturingsinformatie die u nodig heeft op basis vanuit verschillende informatiebronnen.

Bedrijfsmatigheid

Zorg dient niet alleen kwalitatief hoogstaand maar ook betaalbaar te zijn. Zo zijn er onderliggend vaak grote verschillen in de mate van bedrijfsmatig, rationeel-economisch handelen van de verschillende zorgaanbieders. Om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden dient de gemeente dan ook inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen zorgaanbieders op financieel economisch vlak zodat zij ook hierop kan sturen en haar risico’s kan beheersen. Vertigo Auditing maakt deze informatie op handzame wijze voor u transparant en inzichtelijk.

Beter en Goedkoper. Vertigo Auditing borgt de zorg door inzicht en controle”

Meer weten

Berichten

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws over het uitvoeren van materiele controles van zorgaanbieders door gemeenten.

 

 

Lees meer

Case Rijk van Nijmegen

De gemeente Nijmegen stelde samen met Vertigo Auditing robuuste protocollen op om de levering van diensten te controleren en te borgen. De resultaten werden weergeven individuele rapporten die zowel inzicht in de prestaties als handvatten ter verbetering boden.

Lees meer

Toegevoegde waarde

De rapportages van Vertigo Auditing stellen gemeenten in staat om zowel effectief hun risico’s te beheersen alsook de kwaliteit van de zorgaanbieders voor haar inwoners te verbeteren.

 

Lees meer